Ремарк Консултинг е българска компания
за маркетингови услуги, създадена от екип
с дългогодишна практика в областта на рекламата, маркетинга, рекламни и маркетингови стратегии, комуникационни концепции и интегрирани маркетингови комуникации.

Професионалното минало на членовете на екипа е свързано с работа по проекти на международни, регионални и локални
компании като: Philip Morris, Procter & Gamble, Fujitsu-Siemens, McDonald’s, Volkswagen, Audi, Alpha Bank, Piraeus Bank, Allianz, Bacardi, Булгартабак, Престиж и др.


повече...

Философията на компанията е цялостната ефективност, постигането на маркетинговите цели и предоставяне на решения за резултатност. На базата на дълбочинни анализи, ние предлагаме стратегическо планиране, изпълнение на планираните активности и последващо консултиране с анализ на резултатите.

Водещите ни принципи:

Честност
Отношенията ни с клиенти, доставчици и служители са базирани на доверие и обвързаност на принципите на равнопоставеност и справедливост.

повече...

Ремарк Консултинг предлага своите услуги на компании в различни сегменти и индустрии от глобален, регионален или локален характер, които имат нужда от бизнес и маркетинг консултиране. Тези сегменти включват: производство, финанси, телекоми, технологии, търговия, онлайн търговия, бизнес услуги, софтуер, държавни институции, образование и др.

Като маркетингови консултанти изготвяме пълния набор от рекламни и маркетингови активности, нужни за съществуването и просперитета на всеки един бизнес и всяка една компания.


повече...

  ___________________________________________________________________________________________________________
  София 1202, ул. Цар Симеон 120, телефон: 0888699306, 0895620450; office@remark.bg