Философията на компанията е цялостната ефективност, постигането на маркетинговите цели и предоставяне на решения за резултатност. На базата на дълбочинни анализи, ние предлагаме стратегическо планиране, изпълнение на планираните активности и последващо консултиране с анализ на резултатите.

Водещите ни принципи:


Честност
Отношенията ни с клиенти, доставчици и служители са базирани на доверие и обвързаност на принципите на равнопоставеност и справедливост.

Качество
Ефикасни сме, защото основна корпоративна наша цел е качеството.

Резултати
Клиентите ни се доверяват на опита и познанията ни, а ние им предоставяме резултати от инвестицията им. Планирането, изпълнението и вниманието към детайлите са предпоставки за предлагането на възможно най-добрите резултати.

  ___________________________________________________________________________________________________________
  София 1202, ул. Цар Симеон 120, телефон: 0888699306, 0895620450; office@remark.bg