Ремарк Консултинг предлага своите услуги на компании в различни сегменти и индустрии от глобален, регионален или локален характер, които имат нужда от бизнес и маркетинг консултиране. Тези сегменти включват: производство, финанси, телекоми, технологии, търговия, онлайн търговия, бизнес услуги, софтуер, държавни институции, образование
и др.

Като маркетингови консултанти изготвяме пълния набор от рекламни и маркетингови активности, нужни за съществуването и просперитета на всеки един бизнес и всяка една компания, като това включва:
Стратегически Маркетинг
Продуктов анализ
Позициониране и категоризиране
Периодичен анализ на конкурентна среда и пазарна ситуация
Изграждане на цялостно позициониране
Корпоративна и визуална идентичност на компанията
Дългосрочна маркетингова стратегия
Провеждане на презентации и обучения
Лобиране и изграждане на мрежа от контакти
Изграждане на консолидиран образ на компанията
Изграждане на методология за постоянна обратна връзка от клиентите
Анализ и вземане на стратегически решения
Изготвяне на регулярен бюлетин до служителите на компанията
Изготвяне и визуално оформление на тримесечни или годишни отчети
Организиране на маркетингови изследвания
Идейни и концептуални разработки за комуникационни активности в следните канали (традиционни или алтернативни):
• Телевизия
• Радио
• Печатни издания
• Интернет
• Външна и вътрешна реклама
• Събития, инициативи и промоции
• Директен маркетинг
• Сувенирна реклама
• Медийно планиране и купуване.

Ние предлагаме още:
Маркетингови стратегии
Пазарна сегментация и таргетиране
Позициониране и стратегия на марката
Маркетингово планиране
Продуктова и ценова стратегия
Потребителски мотиви
Маркетингово представяне и оценка

  ___________________________________________________________________________________________________________
  София 1202, ул. Цар Симеон 120, телефон: 0888699306, 0895620450; office@remark.bg