УСЛУГИ

Remark Consultng

Ремарк Консултинг предлага своите услуги на компании в различни сегменти и индустрии от глобален, регионален или локален характер, които имат нужда от бизнес и маркетинг консултиране. Тези сегменти включват: производство, финанси, телекоми, технологии, търговия, онлайн търговия, бизнес услуги, софтуер, държавни институции, образование и др.

Организираме вътрешнофирмени обучения с цел повишаване квалификацията на персонала, както и лекционни курсове по основи на рекламата и рекламни стратегии. Изнасяли сме лекции в M3 колидж, Списание "Хранително-вкусова промишленост", Великотъртонвски университет.

Като маркетингови консултанти изготвяме пълния набор от рекламни и маркетингови активности, нужни за съществуването и просперитета на всеки един бизнес и всяка една компания, като това включва:
Пазарен анализ - в обем, пари, нумерична, претеглена дистрибуция
Разработване на нови марки и продукти
Стратегически маркетинг
Архитектура на марката
Продуктов анализ
Позициониране и категоризиране
Периодичен анализ на конкурентна среда и пазарна ситуация
Изграждане на цялостно позициониране
Корпоративна и визуална идентичност на компанията
Дългосрочна маркетингова стратегия
Изготвяне на годишен маркетинг план
Провеждане на презентации и обучения
Лобиране и изграждане на мрежа от контакти
Изграждане на консолидиран образ на компанията
Изграждане на методология за постоянна обратна връзка от клиентите
Изготвяне на регулярен бюлетин до служителите на компанията
Организиране на маркетингови изследвания
Оценка на досегашните комуникационни активности
Мърчъндайзинг


Идейни и концептуални разработки за комуникационни активности в следните канали:
• Телевизия
• Интернет
• Външна реклама
• Радио
• Печатни издания
• Събития, инициативи и
• Промоции и промо-механики
• Директен маркетинг
• Сувенирна реклама
• Медийно планиране и купуване