"ДОБРАТА БИТКА" - сп. МЕНИДЖЪР

Маркетинг, marketing, обучение

АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА МАРКИТЕ

"С времето пазарите, потребителите, компаниите еволюират. Производител и потребител са в дългогодишна връзка и затова и двете страни доста са си казали. Всеки е наясно с избора си, но както във всяка една връзка трябва да поддържат интереса си един към друг. Затова първоначалните отношения прерастват в нещо повече от потребление. Ако през 80-ти и 90-те години марките бяха диктатори, а потребителите жадно приемаха всеки нов продукт, то следващото ниво на отношения стана изцяло в полза на потребителя. Той влезе в ролята на “важният” във връзката, определяше вкусовете, опаковките, че дори и продуктите. От няколко години настъпи нов период в отношенията - марката надхвърля обичайните отношения да говори за себе си или да разчувства потребителя. Марките заемат нова роля - на партньор в живота на потребителя извън обичайната територия - те заемат социална позиция и в не малко случаи играят роля в нея или я инициират.
...
Значимата социална кауза е постоянна защото спородичният ангажимент събужда естествен скептицизъм. Ако едно добро не е устойчево, то е по-скоро фарс, изкуствен стремеж към заемане на социална роля, която остава чужда. Социалната чувствителност на марката не е нещо по-различно от тази на нейния управленски екип и служители. Корпоративният етичен кодекс не би могъл да бъде друго освен отражение на индивидуалния. "

"КОЛАПСЪТ НА ТАРГЕТИРАНЕТО" - сп. Мениджър

ЗАЩО въпреки увеличаващите се инструменти за таргетиране, все още има какво да се желае

"Технологиите ни дадоха много информация за потребителя и това промени и начина на таргетиране. Сега всеки от нас е адресант на послание само защото е посетил уеб адрес, влязъл е във физически обект или просто е търсил нещо в мрежата. За съжаление обаче обръщението е с все по-малко и с общо съдържание, но за сметка на това бомбандирането с информация е повече от когато и да било. Летят оферти, персонализирани имейли, спам и десетки банери на една страница. Работата на маркетинга приключва с доставянето на посланието и толкова. Дали е забелязано, осъзнато, предизвикало интерес и желание за покупка остана някъде в миналото. Щом има посещения, значи работи. А утре, когато тези нелоялни потребители отидат другаде, няма да има отговор какво се е случило."
...
"Марките започнаха да биват разглеждани не само, като битуващи в съзнанието на потребителя, а като част от цялостния социален контекст, в който потребителят прави своите избори - марките надскочиха маркетинга. Респективно, инструментариумът на комуникационния специалист се надгради, като все по-осезаемо започнаха да присъстват методологии от психоанализата и социалната психология за изграждане на поведенчески модели. Ако преди години единственият индикатор за симпатията, апатията или антипатията на потребителя към дадена марка бе броят продажби, към днешна дата потребителят изразява по много по-комплексен начин отношението си. Социалните мрежи позволиха всеки един от нас да има позиция спрямо всяка една тема на деня, всяка една политическа или икономическа събитийност и това не подмина и марките. А разбира се, всяка една събитийност, в това число и корпоративната и тази на марката, не може да бъде разглеждана извън контекста на времето и обстоятелствата, в които се развива."

PRAKTIKA: Какво ни донесе и какво ни отне дигитализацията в рекламата и комуникацията

Дигитализацията в комуникацията и нейната ефективност

Дигитализацията – дали това е краят на рекламата или начало на нова ера в комуникацията? Има ли бъдеще маркетингът или изкуственият интелект ще доминира? Какво доведе до разцвета на инфлуенсърството и триумфа на несъдържанието. Тези теми обсъдихме в клуб "Грамофон".